ALV stelt rente Watergeuzen vast: 3%

Deelnemers aan het Watergeuzen-project van de eerste ronde krijgen definitief 3% rente over het geld dat ze hebben ingelegd om de windmolens te kopen. Die rente was al voorzien, maar is nu ook definitief vastgesteld door de ALV (algemene ledenvergadering) van Rijnland Energie. Dit is de eerste keer dat Rijnland Energie rente uitkeert.

Rijnland Energie is een coöperatie. Dat betekent dat de leden (de aangesloten lokale coöperaties zoals Energiek, Leiden, Groener Zoeterwoude en Energiek Alphen) het beleid bepalen. Dat de ALV akkoord gaat met de voorgestelde 3%, betekent dat De Watergeuzen draaien zoals gehoopt. Over circa een jaar, wanneer er ook goed zicht is op de gemiddelde productie over een langere termijn, zullen de leden ook besluiten over de mogelijkheid van een hogere (of lagere) rente, aanvullende uitkering aan de lokale coöperaties en een zogenoemd ‘omgevingsfonds’. Via zo’n fonds wordt de winst, na aftrek van de rente voor de participanten, geïnvesteerd in duurzame projecten in de omgeving.

De besturen van de lokale coöperaties lichten op hun eigen ALV het besluit om voor dit jaar akkoord te gaan met 3% nader toe. De meeste ALV’s vinden plaats in september 2022. Kijk op de website van je lokale coöperatie. Rijnland Energie zal voor die tijd ook een webinar organiseren om de financiële jaarstukken toe te lichten. Informatie hierover volgt.