Energiecoöperatie Rijnland Energie

Rijnland Energie wil een leefbare regio

Rijnland Energie is een regionale energiecoöperatie in de regio Holland-Rijnland. We zijn opgericht door een aantal lokale energiecoöperaties en zij vormen ook onze leden. Ons doel: de energietransitie versnellen door samen te werken in de regio. Collectieve, regionale wind- en zonneprojecten zijn de meest duurzame, betaalbare en realistische manier om CO2-uitstoot te verminderen. Daarom streven we ernaar het aantal zon- en windprojecten uit te breiden en zo bij te dragen aan een blijvend leefbare regio.

Waarom een coöperatie?

Rijnland Energie is een regionale coöperatie. We hebben daarvoor gekozen omdat we vinden dat:

  • omwonenden zeggenschap moeten hebben over de energiebronnen in de buurt.
  • omwonenden moeten kunnen profiteren van de opbrengsten van de energiebronnen.
  • winst uit de opgewekte energie moet terugvloeien naar de lokale of regionale gemeenschap.
  • het draagvlak voor projecten breder is als mensen erover kunnen meebeslissen.

Rijnland Energie is een regionale coöperatie. Lokale coöperaties zijn lid van Rijnland Energie.  Sluit je je bij ons aan? Word dan lid van jouw lokale coöperatie. Dan ben jij ook één van de mensen achter Rijnland Energie. Kijk onder Lid worden welke coöperatie in jouw gemeente actief is.

We doen méér dan energie opwekken

We willen dat er in onze regio méér duurzame energie wordt opgewekt, zodat niemand afhankelijk hoeft te zijn van fossiele bronnen. Er moeten dus meer windmolens en meer zonnepanelen bij. Daarom doen we het volgende:

  • We stellen een regionale kansenkaart op.
  • We zijn in gesprek met gemeentes, provincie en de bestuurders van de regio Holland-Rijnland om onze regionale en lokale belangen te vertegenwoordigen.
  • We zijn aanspreekpunt voor marktpartijen, lokale coöperaties en instanties die willen samenwerken aan de energietransitie.
  • We geven zoveel mogelijk bekendheid aan de voordelen van energiecoöperaties, zodat zo veel mogelijk mensen zich aansluiten bij hun lokale coöperatie.

Samenwerking

Rijnland Energie werkt samen met een aantal marktpartijen:

IXZon, specialist op het gebied van grootschalige zonnevelden: ixzon.nl
Prodeon, specialist in windmolens en biogasinstallaties: prodeon.nl
Eneco Wind bv, specialist in elektriciteit uit windenergie: eneco.nl

Rijnland Energie wordt ondersteund door Energie Samen, het landelijke netwerk van duurzame energiecoöperaties.

Statuten

Lees hier onze Akte van oprichting Rijnland Energie Cooperatie U.A met daarin ook de statuten, en het huishoudelijk reglement.