Provincie trekt de teugels aan voor windproductie in Holland-Rijnland

14 juni 2024

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben eind april een stevige brief verstuurd aan de wethouders van de gemeenten in Holland-Rijnland. De korte samenvatting: de gemeenten doen niet genoeg om te zorgen dat er in 2030 voldoende duurzame stroom wordt opgewekt met windmolens. Ze hebben hiervoor eerder wel toezeggingen gedaan in de Regionale Energie Strategie, maar in de praktijk schiet het dus niet erg op met de bouw van nieuwe windmolens. Sterker nog: zelfs de locaties waar mogelijk windmolens zouden kunnen komen, zijn nog niet bekend.

Alleen Goeree-Overflakkee scoort goed

Een staatje laat zien hoe het ervoor staat in de hele provincie: de enige gemeente die het goed doet, is Goeree-Overflakkee. Daar staat dan ook een fors windpark, dat bovendien in handen van bewoners is. De resultaten in andere RES-regio’s zijn ronduit bedroevend: naar verwachting wordt in Holland-Rijnland in 2030 maar 22% van de beloofde 1140 GWh opgewekt. In het huidige tempo zal de provincie als geheel in 2030 slechts een krappe helft van de beloofde hoeveelheid windenergie produceren.

prognose opwek windenergie in Zuid-Holland

Ultimatum

Gedeputeerde Staten stellen nu de verantwoordelijke wethouders een ultimatum: voor het eind van het jaar moeten er zoeklocaties bekend zijn. Zo niet, dan komt de provincie zelf met zoeklocaties.

Eerder vastgestelde locaties geschrapt

Rijnland Energie heeft al eerder, samen met energiebedrijf Eneco en Coöperatie Groener Zoeterwoude , onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor de mogelijke bouw van windturbines, bijvoorbeeld in de oksel van de A4 en de N11; destijds vastgesteld in de RES 1.0. De gemeente Zoeterwoude overweegt nu deze locaties te schrappen. In plaats daarvan wordt nu gedacht aan een plek langs de A4 ten zuiden van de Watergeuzen.

Lees de brief aan wethouder Yvonne van Delft (Leiden) hier.