Rijnland Energie maakt kanseninventarisatie voor zon- en windprojecten met burgers

20 januari 2020

Rijnland Energie heeft een Coöperatieve Kanseninventarisatie aangeboden aan de bestuurders van Holland Rijnland. Hierin staan locaties in de regio waar mogelijk wind- of zonne-energie kan worden opgewekt en die in de Regionale Energie Strategie moeten worden opgenomen. Het gaat daarbij nadrukkelijk om projecten waarvan omwonenden kunnen meeprofiteren. Rijnland Energie wil hierover in gesprek met Holland Rijnland.

De coöperatie heeft de inventarisatie deze week aangeboden aan de stuurgroep van Holland Rijnland die zich bezighoudt met de Regionale Energiestrategie (RES), met de uitnodiging op korte termijn in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor burgerparticipatie.

Het gaat om tenminste negen locaties waar windenergie opgewekt kan worden (circa 130 MW) en tenminste acht locaties voor grondgebonden zonneparken (20-52 MWp). De potentiële locaties zijn deels reeds door grondeigenaren, projectontwikkelaars en bedrijven geïnitieerde plannen. Op een aantal van deze locaties werkt Rijnland Energie al samen met de initiatiefnemers.

De coöperatie wil er op deze manier voor zorgen dat in de RES voldoende rekening wordt gehouden met zeggenschap en eigenaarschap van omwonenden. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 50% van de duurzame opwek op land in handen moet zijn van lokale bewoners en bedrijven.