Rijnland Energie zoekt een bestuurslid/penningmeester

De energietransitie is een van de uitdagendste en interessantste maatschappelijke kwesties van dit moment. Wil je daar onderdeel van uitmaken? Meld je dan nu aan als bestuurslid/penningmeester van Rijnland Energie Coöperatie u.a.

De werkzaamheden bestaan uit het bijhouden van een relatief eenvoudige boekhouding en administratie en 4 keer per jaar de btw-aangifte. We besteden nu sommige financiële taken uit, zoals het opstellen van de jaarrekening en de aangifte Vennootschapsbelasting. Idealiter kan onze nieuwe penningmeester dit zelf doen.

Solar Panels

Beeld: Joo Zlomek

Onze coöperatie ontwikkelt zich snel. We verwachten in de komende paar jaar aandeelhouder te worden van windturbines of zonneparken die in een BV zijn ondergebracht. Dit vraagt om meer specialistische financiële en fiscale kennis. Het is dan ook een voordeel als je ervaring hebt met coöperatief ondernemen.

Als penningmeester houd je je niet alleen met de financiën bezig. Je praat ook mee over alle andere bestuurlijke kwesties. Het bestuur vergadert eens per maand. Het betreft een onbetaalde functie.

Energiecoöperaties in Nederland ontwikkelen zich momenteel stormachtig in aantal, omvang en inhoudelijke expertise. Bestuurslid worden van een coöperatie betekent dan ook gegarandeerd veel dynamiek, vooroplopen in interessante ontwikkelingen en een waardevol aandeel leveren aan de energietransitie.

Wil je meer weten? Neem contact op met Rob Boerée (voorzitter, rob.boeree@icloud.com) of met Anne Marieke Schwencke (penningmeester, amschwencke@asisearch.nl)

Rijnland Energie is een coöperatie in de regio Holland-Rijnland. Wij zetten ons in om bewoners zeggenschap en eigenaarschap te geven in lokale en regionale, duurzame energieopwekking. Zo vergroten we het aandeel duurzame energie en zorgen we dat de opbrengsten daarvan ten goede komen aan lokale gemeenschappen.