Veelgestelde vragen

De Watergeuzen

Langs de A4, bij de afslag Leiden-Zoeterwoude. Kijk op de kaart voor de locatie.

De bouw van de windmolens zelf kostte 6 miljoen euro. Rijnland Energie neemt de aandelen van het windpark over voor 1,65 miljoen euro.

De gemiddeld verwachte productie is 8.726 MWh per jaar, ongeveer gelijk aan het stroomverbruik van 3.000 huishoudens.  Een huishouden gebruikt ongeveer 3.000 kWh per jaar.

Het klopt dat de windturbines soms stilstaan terwijl het wel waait. Dat heeft te maken met de vergunning. Bij een bepaalde stand van de zon veroorzaken de wieken een slagschaduw die voor omwonenden storend kan zijn. De molens worden op die momenten (als de zon schijnt én het ook nog waait) volgens de regels automatisch stilgezet. Het productieverlies is overigens beperkt en is al verwerkt in de productieverwachting van 8.627 MWh per jaar.

Voorwaarden om mee te doen

Alle inwoners en bedrijven in de regio Holland Rijnland die lid zijn van een lokale coöperatie. Die lokale coöperatie moet op haar beurt zijn aangesloten bij Rijnland Energie. Kijk hier welke dat zijn. Is er nog geen coöperatie in je gemeente? Word dan (tijdelijk) lid van Rijnland Wind.

We werken met een getrapt lidmaatschapsysteem. Rijnland Energie is een regionale coöperatie. De lokale coöperaties zijn lid van Rijnland Energie. We zijn opgericht om regionale wind- en zonprojecten te stimuleren die de gemeentegrenzen overstijgen en voor lokale coöperaties te omvangrijk zijn.

De meeste coöperaties vragen bescheiden lidmaatschapskosten vanaf € 10 per jaar. Informeer bij je lokale coöperatie.

Alphen aan den Rijn: Energiek Alphen aan den Rijn
Leiden: Energiek Leiden
Nieuwkoop: Gebiedscoöperatie Nieuwkoop
Oegstgeest: Energiek Poelgeest
Oegstgeest: LEOO
Zoeterwoude: Groener Zoeterwoude

Als er nog geen coöperatie in je gemeente is, kun je tijdelijk lid worden van Rijnland Wind. Zodra er een lokale coöperatie is opgericht, kun je overstappen.

Ja, dat kan! Als er nog geen coöperatie in je gemeente is, kun je tijdelijk lid worden van Rijnland Wind. Zodra er een lokale coöperatie is opgericht, kun je overstappen.

Watergeuzen-participaties kopen

Een bewijs van deelname in een lening aan de coöperatie Rijnland Energie. Eén Watergeuzen-participatie is 250 euro waard. Het is een lening van jou aan de coöperatie en geeft recht op rente en terugbetaling. Feitelijk gaat het om een langlopende obligatielening, of een ‘obligatie’. In het Informatiememorandum wordt dit verder toegelicht.

Meedoen betekent dat je geld uitleent aan Rijnland Energie om De Watergeuzen te kopen. Je koopt één of meer Watergeuzen-participaties. In ruil voor je lening ontvang je jaarlijks naar verwachting 3% rente op je inleg. Je kunt minimaal 1 participatie (€ 250) en maximaal 80 participaties (€ 20.000) kopen. Alle voorwaarden voor participeren staan in ons participatiereglement.

We hanteren een minimum van € 250 (1 Watergeuzen-participatie) en een maximum van € 20.000 (80 Watergeuzen-participaties). Zo zorgen we dat je ook met een klein bedrag al kunt meedoen en dat er zoveel mogelijk mensen kunnen meeprofiteren.

Ja, dat kan. Die persoon moet dan ook lid zijn van een lokale coöperatie en zich aanmelden bij Rijnland Energie. De verkoop verloopt via de administratie van Rijnland Energie.

Ja, dat kan. De ouders zijn wettelijk vertegenwoordiger van het (klein)kind, dus inschrijving loopt altijd via hen. Wilt u als grootouders participaties lopen voor uw kleinkind, dan moet u dat via de ouders regelen en het geld op de rekening van het kleinkind storten als een schenking. U kunt als grootouder niet direct uw kleinkinderen inschrijven voor participaties.

Ouders kunnen op drie manieren hun kinderen (zelf, of op verzoek van opa en oma) aanmelden en inschrijven:

  1. U maakt u voor elk kind een eigen account aan, ieder met een eigen e-mailadres als gebruikersnaam. U schrijft in op de participaties via het account van de kinderen.
  2. U maakt u een account aan voor uzelf. Daarna neemt u contact op met Rijnland Energie (info@rijnlandenergiecooperatie.nl) en geeft de namen van de kinderen door. Rijnland Energie maakt accounts aan voor ieder kind en koppelt die handmatig aan het account van de ouder.  Daarna kunt u voor elk kind inschrijven op participaties met eigen inloggegevens. Als ouder hebt u toegang tot alle accounts.
  3. Als ouder of grootouder schrijft u in op uw eigen naam. Daarna draagt u  de toegekende participaties over aan de (klein)kinderen. Voor deze manier kunt u het beste even contact opnemen met Anne Marieke Schwencke van Rijnland Energie via info@rijnlandenergiecooperatie.nl.

We hebben een mooi certificaat voor kinderen en voor jongeren die een participatie cadeau krijgen van hun (groot)ouders. U kunt dit aanklikken op de website, printen en de naam van uw (klein)kind erop zetten.

Ja, we rekenen 1% per participatie aan transactiekosten. Je betaalt dus voor elke participatie € 2,50 bovenop de € 250 voor de participatie zelf.

Je kunt de participaties gewoon houden. Participanten moeten op het moment van aanschaffen in de regio wonen en lid zijn van een lokale coöperatie. Geef wel je adreswijziging door. Verhuis je binnen de regio naar een andere gemeente, dan kun je lid worden van de lokale coöperatie in die gemeente. Verhuis je buiten de regio, dan vervalt de voorwaarde dat je lid moet zijn van een lokale coöperatie. 

Aflossing en geld terugkrijgen

Rijnland Energie lost periodiek een deel van de participaties af. Dat betekent dat je een deel van je lening al terugbetaald krijgt voordat het windpark wordt stopgezet. Vanaf dat moment ontvang je dus geen rente meer over deze afgeloste participaties. Het aflossingsschema wordt vastgesteld door de ledenvergadering en is afhankelijk van de beschikbare middelen in een jaar. De (resterende) lening ontvang je volledig terug aan het einde van de levensduur. Kijk voor de voorwaarden in het informatiememorandum 4.8.

In principe leg je je geld in voor de hele looptijd van het project. Dat is 20 jaar, de levensduur van de windmolens. In overleg met Rijnland Energie kun je tussentijds je geld terugkrijgen. Deze mogelijkheid is begrensd, want als iedereen tegelijkertijd de inleg terug wil, blijft er onvoldoende in kas. De ledenvergadering bepaalt jaarlijks hoeveel er maximaal terugbetaald kan worden.

Je erfgenamen nemen de participaties dan van je over. Ze moeten dat wel melden aan Rijnland Energie, zodat de coöperatie de participaties kan overzetten op hun naam. Je erfgenamen hoeven niet in de regio te wonen en ook geen lid te zijn van een lokale coöperatie. 

Aan de einde van de looptijd krijg je je initiële inleg weer terug. Met een obligatie verstrek je een lening aan de coöperatie. Je ontvangt jaarlijks rente en we lossen jaarlijks een klein deel af. Wat er dan nog openstaat na 20 jaar, krijg je terug. 

Als je tussentijds wilt uitstappen, kun je de certificaten te koop aanbieden tegen de dan geldende waarde (inleg minus de aflossing). Wij zorgen voor een platform waarop je ze kan aanbieden. We kunnen niet garanderen dat er meteen een koper is, maar verwachten dat je ze kunt verkopen.   

De windmolens zelf blijven na 20 jaar draaien, tenzij het echt niet meer rendabel is. Daar besluiten de deelnemers tegen die tijd met elkaar over. Als we verder gaan, besluiten de leden ook over de opbrengsten. In principe zijn alle leningen dan afgelost en wat er in kas komt is beschikbaar voor nieuwe projecten, extra uitkeringen aan deelnemers of een omgevingsfonds. 

In de grotere wind- en zonprojecten is een bancaire financiering gebruikelijk. De eigenaar brengt 15-20% eigen vermogen in, de rest is gefinancierd met vreemd vermogen. De bancaire rente is relatief laag (<2%), o.a. omdat het project kwalificeert als groen project. Dat is uiteindelijk gunstig voor het rendement op de obligatieleningen. Maar het klopt dat de bank hier ook aan verdient.

Risico’s

Wanneer je geld belegt of uitleent, loop je altijd een risico. Het kan minder waaien dan verwacht; er kunnen technische problemen met de molens zijn; de marktprijs voor elektriciteit kan dalen enz. We hebben alle risico’s zorgvuldig uitgezocht en voor je op een rijtje gezet in hoofdstuk 8 van het informatiememorandum. In het ergste geval ben je je inleg kwijt, maar je bent niet aansprakelijk voor verliezen van de coöperatie.

We hebben het rendement bepaald op basis van een zeer voorzichtige inschatting van het aantal wind- en productie-uren. Om niet-functioneren te voorkomen, hebben we een servicecontract. Verder zijn de windturbines verzekerd. Desondanks is het mogelijk dat we minder rendement kunnen uitkeren dan verwacht.

Inschrijving

Vanaf maandag 19 april 2021 tot en met 30 juni 2022 kun je inschrijven via de website. Je vult de gevraagde gegevens in en het aantal participaties dat je zou willen kopen. Je bent hiermee aangemeld. Na sluiting van de inschrijfperiode laten we je weten hoeveel participaties je krijgt en hoe je kunt betalen. De transactie is rond op het moment dat je de bevestiging van betaling hebt ontvangen.

De inschrijving voor de laatste ronde loopt tot en met 30 juni 2022.

Als er op meer participaties wordt ingeschreven dan er beschikbaar zijn, is het mogelijk dat je minder participaties krijgt toegewezen dan waar je je voor hebt ingeschreven. We verdelen ze eerlijk, zodat er zo veel mogelijk mensen kunnen meedoen. Elke inschrijver krijgt in ieder geval een of meer participaties.

Als er te weinig mensen inschrijven, verlengen we eerst de inschrijfperiode. Zijn er dan nog te weinig inschrijvers, dan sluiten we de inschrijving en starten we volgend jaar opnieuw een tranche. Als het niet lukt, stoppen we het project en betalen we het geld van de obligaties terug.

Kinderen kunnen meedoen op eigen naam met toestemming van hun wettelijk vertegenwoordigers. De wet Financieel toezicht schrijft wel voor dat ze in dat geval een bankrekeningnummer hebben op hun eigen naam. Als de kinderen nog te jong zijn voor een bankrekening, kunnen (groot)ouders de participaties op hun naam zetten en overdragen aan het kind wanneer dat groot genoeg is. Rijnland Energie kan daarbij helpen. 

Ja dat kan. Stuur een mail naar info@rijnlandenergiecoöperatie.nl en laat weten hoeveel participaties je wilt hebben. Wij veranderen het aantal participaties dan voor je. Je krijgt een nieuw inschrijfbewijs.

De participaties voor kinderen moeten op naam van het kind zelf worden ingeschreven. Voorwaarde is dan ook dat het kind een eigen bankrekening heeft op eigen naam. Dit is een vereiste van de wet financieel toezicht. Ieder kind heeft dus een eigen Mijn Rijnland Energie-account. Je kunt maar één keer inschrijven op Watergeuzen-participaties per account. Als je kinderen nog geen bankrekeningen hebben, kun je overwegen om eerst in te schrijven op je eigen naam en de participaties later over te dragen aan je kinderen. 

Dan is er iets fout gegaan. Je moet namelijk per mail een inschrijfbewijs toegestuurd krijgen nadat je bevestigd hebt. Stuur een mail naar info@rijnlandenergiecoöperatie.nl. dan kijken we hoe we dit voor je kunnen oplossen.

Stuur een mail met het probleem waar je tegen aanloopt naar info@rijnlandenergiecoöperatie.nl, dan gaan we kijken hoe we dit voor je kunnen oplossen.

Het Watergeuzen-project gaat over een obligatieuitgifte en dus over geld. Dat moet veilig en secuur gebeuren. We hebben daarom een tried and tested administratiesysteem aangeschaft: Econobis. Deltawind en Zeeuwind, de twee grootste coöperaties beheren daar miljoenenuitgiftes mee. AFM verplicht ons om een participantenregister bij te houden en dat doen we met Econobis.

Absolute garanties zijn in deze tijd niet te geven, maar we hebben het risico op datalekken zo veel mogelijk afgedekt. Wij hebben daarnaast een privacyreglement waar we aan gehouden zijn. Er gaan geen gevoelige gegevens van deelnemers naar buiten en zeker geen bankrekeningnummers.

Bankrekeningnummers hebben we nodig, omdat je door deelname ook geld gaat overmaken. Je verstrekt immers met de participaties een lening aan de coöperatie.  Wij checken of de bankrekening en tenaamstelling overeen komen. Dat is verplicht in het kader van de wet witwassen.

Over de coöperatie

Een groep bewoners die samen hun dorp of stad willen verduurzamen. Ze willen zelf bepalen waar hun energie vandaan komt en onafhankelijk zijn van een (commerciële) leverancier. Samen starten ze een wind-, warmte- of zonproject om energie op te wekken.

Rijnland Energie werkt aan de verduurzaming van de energievoorziening van de regio Holland Rijnland. We realiseren ons dat er in de toekomst nieuwe windturbines en zonnevelden gebouwd zullen moeten in onze regio. Wij willen als bewoners invloed hebben op de ontwikkeling daarvan. Ook willen we dat de regio zoveel mogelijk de vruchten plukt van de opbrengsten. Als eigenaar van de wind- en zonneparken bepalen wij zelf wat er gebeurt. Rijnland Energie ontwikkelt nieuwe projecten met en voor bewoners. Met de overname van de De Watergeuzen maken we een vliegende start. We leren het vak van ‘regionale molenaar’ en betrekken meer mensen bij de energietransitie.

Dat zijn (onder andere) Rob Boerée (voorzitter en initiatiefnemer van Energiek Leiden), Anne Marieke Schwencke (penningmeester en bestuurslid van ZonopLeiden) en Henk Jan Visser (secretaris en initiator van verduurzaming in zijn eigen wijk). Je leest interviews met hen op de website.

Alle mensen die betrokken zijn bij de oprichting van Rijnland Energie komen uit het netwerk van de coöperatieve energiebeweging in Nederland. We weten wat daar speelt en kunnen naar behoefte kennis halen bij HierOpgewekt, EnergieSamen en bij andere energiecoöperaties. Voor de aankoop van De Watergeuzen hebben we bijvoorbeeld het advies ingeroepen van Deltawind, die Krammer beheert, het grootste coöperatieve windpark in Nederland.

Rijnland Energie is een coöperatie. Dat betekent dat de leden het beleid bepalen. De leden zijn de lokale coöperaties die zijn aangesloten bij Rijnland Energie: Energiek Alphen aan den Rijn, Energiek Leiden, Energiek Poelgeest, Gebiedscoöperatie Nieuwkoop en Groener Zoeterwoude. Zij vaardigen allemaal een bestuurslid af naar de ALV van Rijnland Energie.

Rijnland Energie is een vrijwilligersorganisatie. De bestuursleden krijgen geen loon of andere vergoeding voor hun kerntaak, maar kunnen in uitzonderingsgevallen een betaalde bestuursopdracht krijgen. Ook worden er soms mensen van buiten ingehuurd met specifieke kennis, bijvoorbeeld voor communicatie of financieel advies.

De coöperatie krijgt opstartsubsidie van de provincie Zuid-Holland. De bedrijfsvoering (gemiddeld € 10.000 per jaar) wordt betaald vanuit de opbrengsten van de molens. Je vindt alle informatie over de financiën in Hoofdstuk 5 van het informatiememorandum.

Overige vragen

Het overgrote merendeel van de windmolenaars (particpanten) woont in de buurt van de molens.

  • Van de 612 deelnemers wonen er 136 in Zoeterwoude, dus 22%.
  • Bijna de helft (46%) van de deelnemers woont in Leiden (280).
  • De rest woont in omringende gemeenten zoals Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg of Leiderdorp.
  • Er zijn ook windmolenaars die participaties hebben gekocht voor hun (klein)kinderen die die elders in het land wonen. Een klein groepje woont dus niet in de directe omgeving,

In Zoeterwoude (4.205 inwoners) doen 32 op de 1000 inwoners mee. In Leiden (121.562 inwoners) 2 op de 1000. Relatief gezien heeft Zoeterwoude, waar de molens staan, dus de meeste deelnemers.

Je krijgt via je coöperatie medezeggenschap over de windmolens en over toekomstige wind- en zonprojecten in Holland Rijnland. Je stimuleert de opwek van lokale, duurzame energie. Je zorgt dat de opbrengsten uit de molens binnen de regio blijven. Je krijgt rendement op je inleg.

Nee, nu nog niet. Voorlopig wordt de elektriciteit die we opwekken geleverd aan De Vrije Energie Producent (DVEP) in Hengelo. We hopen zo snel mogelijk de opgewekte stroom aan onze leden te kunnen leveren.

We kopen bestaande molens. Dat is minder risicovol maar levert ook minder op dan wanneer je zelf windmolens laat bouwen. We geven ook een heel behoudende renteprognose, omdat we zeker willen weten dat we de beloofde rente daadwerkelijk kunnen uitbetalen. Het kan ook meer waaien dan waarmee we nu rekening houden. In dat geval keren we meer uit.

Er is geen direct verband tussen je Watergeuzen-participatie en de opgewekte windstroom. Met de Watergeuzen-participatie leg je geld in en kunnen we samen de windmolens kopen. We hebben 1,65 miljoen euro nodig, ofwel 6.600 participaties. De molens wekken 8726 MWh per jaar aan stroom op. Dit betekent dat elke participatie van € 250 overeenkomt met 1.320 kWh per jaar Watergeuzenstroom per jaar.

Nee. Je kunt maximaal 80 Watergeuzen-participaties kopen en daarmee € 20.000 inleggen. Een gemiddeld huishouden verbruikt 2741 kWh per jaar aan stroom (bron: Milieu Centraal). Elke participatie komt overeen met 1.320 kWh per jaar.

Windpark Papemeer B.V. is de besloten vennootschap waarin het beheer van de windturbines is ondergebracht. Dit omvat: het eigendom van de productie-installaties, contracten, garanties en verzekeringen inclusief de banklening. Rijnland Energie Coöperatie  is 100% aandeelhouder van de BV en economisch en juridisch eigenaar van Windpark Papemeer B.V.

Het windpark heeft een verwacht projectrendement van 6% over 20-25 jaar. Of dit daadwerkelijk gerealiseerd wordt hangt vooral af van de hoeveelheid wind in een jaar. Als het hard waait, levert het windpark meer op dan bij relatief windstille jaren. Rijnland Energie betaalt eerst de rente en aflossing aan de deelnemers. Blijft er geld over dan dragen we bij aan een omgevingsfonds of de lokale coöperaties. Zo levert ons windpark ook profijt op voor de bredere omgeving en niet alleen voor mensen die meefinancieren.

Het Watergeuzen project geldt niet als groene belegging en komt dus ook niet in aanmerking voor een vrijstelling in box 3. Dat geldt namelijk alleen voor beleggingen uitgegeven door aangewezen ‘groenfondsen’. Aanwijzing als groenfonds is alleen mogelijk voor instellingen met een vergunning als krediet- of beleggingsinstelling. Rijnland Energie is geen beleggingsinstelling, maar een coöperatieve onderneming die een obligatie-uitgifte doet voor de aankoop van het windpark. Om die reden staat Rijnland Energie dan ook niet op de lijst van groenfondsen. Dat zijn eigenlijk vooral fondsen van banken.

Het windpark is overigens wel aangewezen als ‘groen project’ en heeft een ‘groenverklaring’ in het kader van de regeling groenprojecten (en is dus wat anders dan een ‘groenfonds’). Hierdoor krijgt het windpark Papemeer B.V. korting op de rente voor de bancaire financiering. Dat voordeel komt terug in de winstuitkering van de BV aan Rijnland Energie (als enige aandeelhouder) en levert daarmee indirect voordeel op via het rendement van de deelnemers. Daar hebben we al rekening mee gehouden. Het levert geen direct fiscaal voordeel op voor deelnemers.

Mis je een vraag/antwoord? Laat het ons weten!