Windmolens langs N207 stap dichterbij

19 juni 2024

De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft gisteren ingestemd met de Lokale Energie Strategie voor de gemeente. Dat meldt het Leidsch Dagblad vandaag. Volgens de krant zijn de windturbines langs de N207 tussen Leimuiden en Alpen aan den Rijn hiermee een stap dichterbij gekomen. Ook mogen windmolens bij boerderijen voortaan hoger worden dan ze nu zijn.

Dat de raad zou instemmen met de LES, was geen uitgemaakte zaak. De VVD stemde tegen, net als het CDA. Die laatste partij is van mening dat de geplande zonnevelden die ook in de LES staan, niet op landbouwgrond mogen komen en stemde daarom niet in. De gemeente wil overigens de zonneweides zoveel mogelijk in de buurt van de windturbines plaatsen, maar  ook op geluidsschermen, parkeerplaatsen en braakliggend land.

Rijnland Energie wil op korte termijn met de gemeente Kaag & Braassem bespreken of er mogelijkheden zijn om de opwekprojecten met minimaal 50% lokaal eigendom te ontwikkelen, zodat omwonenden kunnen meeprofiteren van de opbrengsten.

windmolen en zonnepanelen