Zonnevelden bij Rijnlandroute?

14 maart 2024

Rijnland Energie is zeer tevreden met De Watergeuzen, maar om de doelen voor duurzame energie te halen die in de Regionale Energie Strategie staan, is nog wel wat meer nodig dan twee molens. Daarom kijken we momenteel of er misschien mogelijkheden zijn in het gebied waar de Rijnlandroute aansluit op de A4. Het gaat dan met name om ruimte voor zonnevelden.

Eerst overleg

We gaan op korte termijn in gesprek met de betrokken partijen zoals de provincie, de gemeente Leiden en Rijkswaterstaat. Als er mogelijkheden zijn voor de aanleg van zonnevelden, gaan we daar uiteraard projecten in (geheel of gedeeltelijk) lokaal eigendom van maken, zodat omwonenden kunnen meebeslissen over en meeprofiteren van de zonnepanelen. Omdat het gaat om Leids grondgebied, is ook energiecoöperatie Energiek Leiden hierbij betrokken.

Niet langs geluidswal

Dat het ook echt gaat lukken is geen uitgemaakte zaak, want ook op het eerste gezicht aantrekkelijke  locaties blijken niet altijd exploitabel. Zo hebben we gekeken of de geluidswal langs de Vlietlanden niet vol gelegd kon worden met zonnepanelen, maar daar kwam geen haalbare businesscase uit. Dat had onder andere te maken met het feit dat de geluidswal te ver van afligt van plekken waar de stroom gebruikt kan worden. De aanleg van de stroomkabels wordt dan te duur.