Rijnland Energie Coöperatie vormt samen met de Natuur en Milieufederatie Z-H en de lokale energiecoöperaties langs de N11 (Groener Zoeterwoude, Energiek Alphen aan den Rijn en Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk) de Coalitie N11. De Coalitie N11 maakt zich sterk om een maximale bijdrage te leveren aan het realiseren
van de doelstellingen van de RES 1.0.

De Coalitie heeft een brief gestuurd aan de Stuurgroep en Programmaraad van de RES-regio Holland Rijnland en de Stuurgroep RES-regio Midden Holland om onder de aandacht te brengen dat de N11 goede mogelijkheden biedt voor het realiseren van grootschalige duurzame opwek langs bestaande infrastructuur.

Daar zijn een aantal argumenten voor:

  • de natuur- en landschapswaarden van het Groene Hart worden behouden
  • de potentie van de aanliggende bedrijven kan benut worden voor balancering van vraag en aanbod en leidt dus tot een betere benutting van het elektriciteitsnet
  • er kan lokaal eigendom worden gerealiseerd en daarmee een groter draagvlak voor bewoners en bedrijven in het gebied.

In beide RES-regio’s, Holland Rijnland en Midden-Holland, is voor grootschalige locaties voor
zon en wind de zoektocht sterk gericht geweest op ruimte langs grootschalige infrastructuur
en bedrijventerreinen. Coalitie N11 vindt dat deze zoektocht moet worden vastgehouden in de vast
te stellen RES 1.0 en de uitwerking daarvan in concrete locaties, waaronder de N11.

Lees de volledige brief.