Groener Zoeterwoude mag door met onderzoek naar windmolens

6 juni 2023

Goed nieuws uit Zoeterwoude: er zit weer schot in de mogelijke windmolens langs de A4/N11! Afgelopen week nam de gemeenteraad een amendement aan waarmee de raad bewonerscoöperatie Groener Zoeterwoude, Rijnland Energie Coöperatie en Eneco toestemming geeft om verder te gaan met hun onderzoek. Uit dat onderzoek moet blijken of er windmolens kunnen komen in de oksel van de N11 en de A4. Eerder was het onderzoek op verzoek van de raad stopgezet omdat er geen draagvlak zou zijn. Het amendement werd ingediend door Progressief Zoeterwoude, CDA, VVD en Seniorenbelang.

Enquête onder bewoners

Ook op andere locaties mag nu weer gekeken worden of er windenergie mogelijk is: in het amendement staat dat de raad niet alleen open staat voor onderzoek naar extra windmolens ten zuiden van De Watergeuzen (langs de A4) maar ook op andere locaties langs de grote infrastructuur in Zoeterwoude. De raad neemt in overweging dat de afspraken die in de Regionale Energie Strategie (RES) zijn gemaakt moeten worden nagekomen en dat er dus actie nodig is. Op dit amendement volgen later nog drie andere momenten waarop de raad besluiten kan nemen over de opwek van duurzame energie. Uit een enquête onder bewoners van Zoeterwoude moet blijken hoe zij denken over de bouw van extra windmolens.

Jos Atteveld: “We willen de bewoners van Zoeterwoude enthousiast maken voor duurzame, lokale energie.”

Ook College akkoord

Jos Atteveld van Groener Zoeterwoude zet zich al jaren in voor de bouw van coöperatieve windmolens in Zoeterwoude. “Het is een bijzondere verrassing dat we nu toch groen licht krijgen om verder te gaan met ons onderzoek en dat ook het College zich hier nu achter schaart. Het heeft even gekost, maar we zijn enorm blij dat we nu eindelijk weer iets kunnen doen.” De windmolens langs de A4/N11 zouden in de huidige plannen voor de helft in eigendom komen van omwonenden, die meedelen in de winst. Atteveld: “Het is nu aan ons om de inwoners van Zoeterwoude enthousiast te maken voor duurzame, lokale energie waar ze zelf van meeprofiteren.”

Jos Atteveld van gebiedscoöperatie Groener Zoeterwoude