Het is gelukt: De Watergeuzen zijn van ons!

Het is gelukt! 600 mensen in de omgeving hebben € 1,65 miljoen bij elkaar gelegd om samen 2 windmolens te kopen. Na krap 14 maanden (een maand eerder dan verwacht) zijn ‘De Watergeuzen’ nu 100% in handen van omwonenden. Rijnland Energie Coöperatie heeft daarmee een primeur: dit zijn de eerste volledig coöperatieve windturbines in de regio Holland-Rijnland. “En zo hoort het ook, de wind is van ons allemaal”, aldus voorzitter Rob Boerée.

Ruim 600 particulieren in de regio kochten participaties en zijn nu mede-eigenaar. Ze hebben daarmee medezeggenschap over de turbines en delen mee in de winst die de duurzame energie opbrengt. Wordt er extra verdiend (en dat is niet ondenkbaar met de huidige stroomprijzen), dan beslissen ze via hun aangesloten coöperatie waar dat geld aan besteed moet worden. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om lokaal duurzame projecten op te zetten.

De wind is van ons allemaal

Rob Boerée, voorzitter van de coöperatie, is opgetogen dat het allereerste project van de coöperatie zo snel (binnen 14 maanden) van de grond is gekomen. Hij verklaart het succes van de actie uit een toegenomen bewustzijn over energievoorziening: “Mensen krijgen in de gaten dat je zelf invloed kunt hebben op de energietransitie. Waarom zouden we alles overlaten aan de overheid en de markt als je zélf je zaken beter kunt regelen? De wind is van ons allemaal, het is toch prachtig als we daar ook allemaal van kunnen profiteren?”

De duurzame stroom die met de Watergeuzen wordt opgewekt, wordt nu nog niet direct geleverd aan de deelnemers, maar de coöperatie wil dat wel gaan doen, zodra het huidige contract met een energiebedrijf afloopt. De coöperatie onderzoekt inmiddels samen met Eneco de mogelijkheden om nieuwe molens te bouwen in de buurt van Zoeterwoude.