Hoogste percentage windmolenaars in Zoeterwoude

25 september 2023

Onze coöperatie zet zich in voor zoveel mogelijk  lokaal eigendom. Dat betekent: lokaal onze eigen duurzame energie opwekken en zorgen dat de opbrengsten terechtkomen bij omwonenden. Hoe zit dat bij De Watergeuzen? Profiteren mensen in de omgeving inderdaad? Bestuurslid Anne Marieke Schwencke zocht het uit.

Meeste deelnemers dicht bij de windmolens

Haar eerste conclusie: er is duidelijk een cirkel van participanten dicht om het project heen. Hoe verder weg, hoe minder mensen meedoen.

  • Van de 612 deelnemers wonen er 136 in Zoeterwoude, dus 22%.
  • Bijna de helft (46%) van de deelnemers woont in Leiden (280).
  • De rest woont in omringende gemeenten zoals Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg of Leiderdorp.
  • Er zijn ook windmolenaars die participaties hebben gekocht voor hun (klein)kinderen die die elders in het land wonen. Een klein groepje woont dus niet in de directe omgeving,

Zoeterwoude relatief meest betrokken

Kijk je naar inwonersaantallen, dan zijn dit de getallen: in Zoeterwoude (4.205 inwoners) doen 32 op de 1000 inwoners mee. In Leiden (121.562 inwoners) 2 op de 1000. Relatief gezien heeft Zoeterwoude, waar de molens staan, dus de meeste deelnemers.