Informatieavond duurzame opwek in Grote Polder 7 en 9 december

Rijnland Energie Coöperatie, gebiedscoöperatie Groener Zoeterwoude en Eneco organiseren samen een online informatieavond over de zoektocht naar geschikte locaties om duurzame energie op te wekken. Op 7 en 9 december van 19.00 tot 20.30 uur wordt twee keer een toelichting gegeven op een van de zoeklocaties die de gemeente Zoeterwoude heeft aangewezen: de Grote Polder in de oksel van de N11/A4. U bent van harte uitgenodigd om uw ideeën, wensen en verwachtingen in te brengen.

Toelichting door wethouder en coöperaties

Ton de Gans, wethouder van de gemeente Zoeterwoude, vertelt meer over het regionaal doorlopen proces, de gemaakte afspraken en over het aangewezen zoekgebied. De initiatiefnemers – Groener Zoeterwoude, Rijnland Energie en Eneco – geven informatie over het initiatief, de huidige status, de mogelijkheid voor lokaal eigendom en de planning.

Kans voor lokaal eigendom

Rijnland Energie en Groener Zoeterwoude zien in deze zoeklocatie een prachtige kans om lokaal duurzame energie op te wekken met 50% lokaal eigendom. Daarmee worden omwonenden mede-eigenaar, kunnen ze meebeslissen over duurzame opwek en komen de opbrengsten ten goede aan de lokale gemeenschap.

Aanmelden en meer informatie

Erbij zijn? Aanmelden kan via de website van Eneco. U kunt uw vragen ook stellen via het aanmeldformulier.