Online webinar: toelichting op de jaarrekening Rijnland Energie

Op woensdagavond 31 augustus 2022 tussen 19.30-20.30 uur geeft het bestuur van Rijnland Energie een toelichting op de concept-jaarrekening van de coöperatie Rijnland Energie. Dit vindt online plaats.

Wilt u meer weten over de financiële kant van zaken? Meld u dan aan via: info@rijnlandenergiecooperatie.nl. U ontvangt per mail de link voor het online webinar.

De concept-jaarrekening van Rijnland Energie Coöperatie U.A. is gecontroleerd door de accountant. Het bestuur van Rijnland Energie legt deze op 16 september 2022 voor aan haar leden-coöperaties tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Rijnland Energie. Het bestuur van uw coöperatie heeft de bevoegdheid om de jaarrekening vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen (zoals dat zo mooi heet). Als lid van uw lokale coöperatie kunt u uw bestuur adviseren.