Rijnland Energie en Eneco gaan samen voor meer lokale wind- en zonne-energie

Samenwerkingsovereenkomst Eneco 9 juli 2019

De regionale energiecoöperatie Rijnland Energie U.A.* en energiebedrijf Eneco gaan samenwerken om de energietransitie in de regio Holland-Rijnland versnellen. Dat willen ze onder meer doen door  zoveel mogelijk omwonenden te betrekken bij wind- en zonne-energie.

Beide partijen gaan in gesprek met zoveel mogelijk geïnteresseerde omwonenden en lokale organisaties en bedrijven. Betrokkenheid van die lokale partijen kan bijvoorbeeld in de vorm van een energiecoöperatie. Wie lid wordt van een energiecoöperatie krijgt medezeggenschap over wind- en zonneprojecten die in de toekomst wellicht ontwikkeld kunnen worden. Zo’n coöperatieve opzet is in lijn met het onlangs door het kabinet vastgestelde klimaatakkoord: het is de ambitie dat 50 procent van nieuwe hernieuwbare productie op land in eigendom komt van de lokale omgeving.

Jos Atteveld, bestuurslid van Rijnland Energie: “Ons uitgangspunt is dat je als omwonende profijt hebt van energie die in je eigen omgeving wordt opgewekt. Dat is precies wat wij als coöperatie graag willen.” Marc de Bruin, projectontwikkelaar bij Eneco: “De energietransitie verloopt sneller en effectiever als nieuwe duurzame energieprojecten hun oorsprong hebben in een lokale gemeenschap. Daarom zijn we blij met de samenwerking met Rijnland Energie.”

* Rijnland Energie is een regionale coöperatie, waarbij verschillende lokale energiecoöperaties in de omgeving zijn aangesloten (o.a. uit Alphen, Zoeterwoude en Leiden). De coöperatie streeft ernaar in de regio meer energie met zon en wind op te wekken, om zo bij te dragen aan een duurzame leefomgeving.