Aandelen Watergeuzen overgedragen aan coöperatie

Alsof het niets is: deze week maakte onze penningmeester Anne Marieke Schwencke 600.000 euro over van de rekening van Rijnland Energie naar die van de eigenaar van De Watergeuzen. Dat geld was afkomstig van alle mensen die in de afgelopen maanden  een of meer participaties kochten om windmolenaar van De Watergeuzen te worden.

Met deze overschrijving (en een bezoekje aan de notaris) zijn nu álle aandelen in handen van de coöperatie en zijn beide windmolens bezit van ons allemaal. Alle windmolenaars: van harte gefeliciteerd en dank voor het vertrouwen dat jullie hebben getoond in Rijnland Energie.

Hiermee is overigens nog niet de hele zaak rond. Integendeel. Formeel zijn beide Watergeuzen nu van ons, maar we moeten ze nog wel afbetalen. Voor beide molens betekent dat een bedrag van 1,6 miljoen euro. We hebben daarvoor een betalingsregeling getroffen en hebben nu drie jaar de tijd om het volledige bedrag bij elkaar te brengen. Lukt dat niet binnen die termijn, dan wordt de hele koop teruggedraaid en krijgen de deelnemers hun geld terug.

Dat gaan we natuurlijk niet laten gebeuren. Deze maand starten we de tweede fase van onze campagne We kopen de Watergeuzen. Er kunnen nog véél meer windmolenaars bij! Vertel het je familie, je buren, je vrienden en je collega’s. Koop een participatie voor je kind of kleinkind. Of neem er zelf nog een paar bij. Die windmolens kunnen maar beter van ons zijn, toch?

Bestuur bij de notaris voor aandelenoverdracht
Bestuursleden Rob Boerée en Anne Marieke Schwencke bij de notaris voor de overdracht.