Ondersteuning voor bewoners met warmteplannen

24 februari 2023

De 6 gemeenten die samenwerken aan een open regionale energiestructuur (ORES) hebben positief gereageerd op een voorstel van Rijnland Energie om bewonersinitiatieven die bezig zijn met warmte beter te ondersteunen. We hebben geïnventariseerd welke initiatieven er in de regio actief zijn, gevraagd waar ze behoefte aan hebben en vervolgens een voorstel gedaan voor een ondersteuningsstructuur waardoor bewonersgroepen zich sneller en beter kunnen ontwikkelen en een rol kunnen spelen in duurzame warmte dichtbij.

Lees hier het hele voorstel of de samenvatting.

Ben je zelf bezig met een concreet, lokaal warmteproject in je buurt en wil je op de hoogte blijven van de plannen in de regio, neem dan even contact op met Anne Marieke (info@rijnlandenergiecooperatie.nl). We komen ook graag met jullie in contact.