Coöperatie Rijnland Energie en Eneco willen brede samenwerking voor lokale wind- en zonne-energie

Zoeterwoude, 10 juli 2019 – Goed nieuws over duurzame energie in de regio. De regionale energiecoöperatie Rijnland Energie U.A. en Eneco hebben hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. De twee partijen spreken hierin af samen de energietransitie in de regio Holland-Rijnland te versnellen. Eneco en Rijnland Energie gaan hier eerst over in gesprek met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de buurt.

Rijnland Energie en Eneco en gaan onder andere onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om omwonenden te betrekken bij wind- en zonne-energie. Daarom gaan beide partijen in gesprek met zoveel mogelijk geïnteresseerde omwonenden en lokale organisaties en bedrijven.

Betrokkenheid lokale partijen

Betrokkenheid van die lokale partijen kan bijvoorbeeld in de vorm van een energiecoöperatie. Wie lid wordt van een energiecoöperatie krijgt medezeggenschap over wind- en zonneprojecten die in de toekomst wellicht ontwikkeld kunnen worden. Zo’n coöperatieve opzet is in lijn met het onlangs door het kabinet vastgestelde klimaatakkoord: het is de ambitie dat 50 procent van nieuwe hernieuwbare productie op land in eigendom komt van de lokale omgeving.

Profijt voor omwonenden

Jos Atteveld, bestuurslid van Rijnland Energie: “Ons uitgangspunt is dat je als omwonende profijt hebt van energie die in je eigen omgeving wordt opgewekt. Dat is precies wat wij als coöperatie graag willen.” Marc de Bruin, projectontwikkelaar bij Eneco: “De energietransitie verloopt sneller en effectiever als nieuwe duurzame energieprojecten hun oorsprong hebben in een lokale gemeenschap. Daarom zijn we blij met de samenwerking met Rijnland Energie.”