Provincie Zuid-Holland steunt Rijnland Energie

Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland verleent subsidie voor de opbouw van de coöperatie. Goed nieuws. Dit geeft de nodige financiële armslag om de organisatie te ontwikkelen, leden te werven en bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van duurzame energie van en voor de regio.