Onderzoek naar batterij bij De Watergeuzen

18 oktober 2023

Rijnland Energie Coöperatie  en het Delftse techbedrijf Emmett Green gaan onderzoeken of het mogelijk is een batterij te ontwikkelen om de stroom van De Watergeuzen (de twee windmolens van Rijnland Energie langs de A4) op te slaan. Hiermee willen zij de overbelasting op het stroomnet tegengaan en de duurzame elektriciteit efficiënter inzetten. Dinsdag 17 oktober tekenden zij hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

Emmett Green gaat nu eerst uitzoeken hoe groot de batterij moet worden, waar hij kan staan en wat dat kost. Naar verwachting is dat onderzoek begin 2024 afgerond. Daarna beslissen de leden over het vervolg. Als die akkoord zijn, wordt een vergunning aangevraagd. Projectleiders Mathijs Tas (Emmett Green) en Henk Jan Visser (Rijnland Energie) kijken uit naar een “mooi en zinvol project, dat een steentje bijdraagt aan duurzame energie.”

Het aanbod van zon- en windenergie wisselt sterk. Dat is lastig, omdat daardoor het elektriciteitsnet op sommige momenten meer stroom krijgt te verwerken dan het aankan. Door batterijen in te zetten die de stroom tijdelijk opslaan, wil Rijnland Energie helpen om het elektriciteitsnet stabiel te houden. De coöperatie ziet de batterij als een stap in de richting van een energyhub, waarin de windmolens energie opwekken voor lokale gebruikers die hun stroomverbruik slim met elkaar afstemmen. Op die manier kan de duurzame energie van de molens zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Emmett Green, een jong en bevlogen ontwikkel- en adviesbedrijf, levert daar met hun kennis en ervaring een bijdrage aan.

Bij de regionale coöperatie Rijnland Energie zijn 8 lokale energiecoöperaties in de omgeving aangesloten. Anderhalf jaar geleden kochten ruimt 600 leden De Watergeuzen langs de A4 bij Zoeterwoude. Zo profiteren ze zelf van de opbrengsten en hebben ze zeggenschap over de molens en de elektriciteit die ze opwekken. De coöperatie streeft naar meer zon- en windenergie om het hele energiesysteem te verduurzamen.