Rijnland Energie en IX Zon slaan handen ineen

Projectontwikkelaar IX Zon uit Leiden en coöperatie Rijnland Energie hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om het aandeel duurzame energie in de regio Holland-Rijnland flink te vergroten met een zonnepark. Dat zou moeten komen aan de Papeweg in Zoeterwoude.

IX Zon en Rijnland Energie zijn erg enthousiast over deze samenwerking.  Beiden willen invulling geven aan de doelstellingen van het Holland-Rijnland Energieakkoord. En zijn ervan overtuigd dat dit alleen kan door maximale lokale betrokkenheid te combineren met expertise.

In heel de regio Holland-Rijnland wordt er gekeken naar het oprichten van duurzame energieprojecten. Afgelopen week nog heeft de voorzitter van de samenwerkende gemeenten, mevrouw Spies (burgemeester van Alphen a/d Rijn), daar uitspraken over gedaan.

Veel omwonenden in de regio zullen dus betrokken raken bij de bouw van nieuwe duurzame energie-installaties. Rijnland Energie wil zich voor die betrokken inzetten dat dit op de beste manier gebeurt. Door met hen in de voorbereiding hun belangen maximaal mee te laten wegen, en de baten van de exploitatie zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de lokale gemeenschap.

IX Zon is een team van specialisten op het gebied van techniek, wetgeving en duurzaamheid. IX Zon is een zusteronderneming van IX Wind en is ontstaan uit een samenwerking tussen twee broers uit de energiesector, Eric en Sven Kamphues. Met jarenlange ervaring, expertise en toewijding in huis, hebben zij de missie om Nederland naar een schone energievoorziening te helpen.

Project Papeweg

Het zonnepark waar nu naar gekeken wordt zou moeten worden ingepast bij de twee terugkerende windturbines aan de A4. Deze polder, waar nu nog kassen staan, is een geschikte locatie gebleken om het te realiseren. Het provinciebeleid van Zuid-Holland biedt ruimte voor “zon bij wind”. Een groot voordeel van deze locatie is dat er gebruik gemaakt kan worden van de aansluiting van de windturbines. Andere locaties in Zoeterwoude zijn overwogen maar deze zijn technisch en financieel niet haalbaar. De vergunningsprocedure moet nog van start gaan.

De eerste gesprekken met omwonenden hebben al plaats gevonden. Dat heeft geleid tot vragen, waar IX Zon en Rijnland Energie samen met de gemeente Zoeterwoude antwoord op gaan geven. Alsook de zorgen die zijn geuit willen we proberen weg te nemen.

In ieder geval wordt ingezet op financiële participatie van omwonenden en anderen. Zo is er de mogelijkheid om gezamenlijk zonnepanelen in te kopen, kan er financieel deelgenomen worden aan de projecten via een lening en worden de mogelijkheden bekeken voor de afname van stroom via de coöperatie. En hoe meer leden Rijnland Energie heeft, hoe meer groter de betrokkenheid wordt. Dus sluit je aan. Help mee om onze eerste stap op het coöperatieve pad tot een succes te maken.

Alle inwoners van Holland-Rijnland

Iedereen in Holland-Rijnland kan zich aansluiten bij de coöperatie. U ontvangt dan updates over de activiteiten en relevante investeringsaanbiedingen. Meldt u zich aan via rijnlandenergie@gmail.com

Nadere informatie:

Rijnland Energie, Rob Boerée (voorzitter) 06 – 23 51 98 23 of Jos Atteveld (bestuurslid) 06 – 21 48 61 27
IX Zon, Sven Kamphues (partner) 06 – 53 36 99 68