Schade aan wiek gerepareerd

Reparatie aan schade van de wiek

Op maandag 3 oktober rukte er een hoogwerker uit om de schade te repareren die eerder dit jaar was ontstaan aan een van de wieken van de Watergeuzen. De beschadiging is ontstaan als gevolg van een productiefout: er zat een kleine onregelmatigheid in de beschermende folie die groter werd door de kracht die op de wieken staat. Er is nieuw folie aangebracht over de tip van de wiek en Enercon heeft meteen ook even de andere wieken gecontroleerd. De kosten voor de reparatie vallen onder de verzekering.

De schade heeft geen effect gehad op de productie van de molen, maar er was in de directe omgeving van de molen wel een gierend geluid hoorbaar, doordat het blad niet meer glad was. Dat is nu verholpen. Dat de schade nu pas gerepareerd kon worden, terwijl die in het voorjaar is ontstaan, heeft onder andere te maken met de zendmast van T-Mobile die aan de piloon bevestigd is. Die zendmast moest tijdens de werkzaamheden worden uitgezet (net als de windturbine zelf uiteraard) en dat kostte enige afstemming met het bedrijf.

Dit bericht is aangepast op 7/10/2022: Uit onderzoek is gebleken dat de beschadiging aan de wiek niet is ontstaan door een botsing met een vogel.