Bewoners Zoeterwoude willen zeggenschap in windmolenproject A4

PERSBERICHT

Zoeterwoude, 16 mei 2019

Een groep bewoners van Zoeterwoude wil de komende maanden afspraken maken met projectontwikkelaar Prodeon. Prodeon bouwt momenteel twee windturbines langs de A4. De gesprekken zullen vooral gaan over de manier waarop bewoners betrokken kunnen zijn bij dit project.

De groep bewoners maakt zich sterk voor meer zeggenschap over lokale energiebronnen. De komende tijd gaan ze daarover in overleg met Prodeon. Jos Atteveld, woordvoerder van de groep: “We vinden de windmolens een goede stap in de richting van de vergroening van onze Zoeterwoudse energie. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat de bewoners van ons dorp kunnen profiteren van de opbrengst.”

Coöperatie van lokale burgers
De gesprekken kunnen leiden tot de oprichting van een bewonerscoöperatie die een deel van de windmolens in eigendom heeft. Bewoners rondom de molens kunnen dan investeren in een aandeel en zijn mede-eigenaar. Atteveld: “Dat levert een veel interessanter rendement op dan je op je spaarrekening krijgt.” Atteveld werkt momenteel mee aan de oprichting van een regionale energiecoöperatie: Rijnland Energie. Die gaat zich bezighouden met de belangenbehartiging van bewoners bij gemeente-overstijgende wind- en zonneprojecten. Dit is een eerste begin in het streven vanuit het klimaatakkoord om per 2030 de opwekking van hernieuwbare elektriciteit voor 50% in eigendom te brengen van de lokale burgers en bedrijven.

Hogere molens, meer windenergie
Prodeon heeft onlangs in een brief aan de omwonenden de plannen kenbaar gemaakt: in juni wordt gestart met de opbouw van de molens. Die hebben een grotere capaciteit dan de molens die er eerder stonden. Het project zou in oktober van dit jaar klaar kunnen zijn.

Meer duurzame initiatieven
Zoeterwoude kent meer duurzame initiatieven. Zoeterwoude Duurzaam 2030 (ZD2030) enthousiasmeert dorpsgenoten om bij te dragen aan een duurzame energievoorziening. Met dat doel deelt ZD20130 ervaring met besparen, isoleren, opwekken en subsidies. ZD2030 richtte eerder ook Zon op Zoeterwoude op (coöperatieve zonnedaken).