Mede-eigenaarschap omwonenden opgenomen in concept RES

Omwonenden in Holland-Rijnland krijgen straks medezeggenschap over windmolenparken en zonneweides. Dat staat in de Concept Regionale Energie Strategie (RES). Rijnland Energie Coöperatie maakt zich hard voor lokaal eigendom en is blij dat het nu in de concepttekst staat. De coöperatie heeft hiermee een volgende stap gezet om bewoners van de regio te laten meeprofiteren van de opbrengsten van duurzame energie.

Rijnland Energie Coöperatie zet zich in voor meer zeggenschap van inwoners in grote zon- en windprojecten in de regio Holland-Rijnland. Omwonenden moeten kunnen participeren en meeprofiteren van de opbrengsten. De coöperatie heeft er daarom bij de regio op aangedrongen om lokaal eigendom als een essentiële voorwaarde te zien voor de realisatie van grootschalige duurzame energie in de regio. In de concept RES is dit ‘bod’ opgenomen (paragraaf 7.3).  Elders is ook te lezen dat de regio wil “borgen dat er een minimaal percentage lokaal eigenaarschap wordt behaald.”

Kansen voor lokaal draagvlak

Om dit goede voornemen concreet te maken, heeft Rijnland Energie een inventarisatie gemaakt van locaties waar kansen liggen om in gesprek te gaan met omwonenden. Het gaat in veel gevallen om plekken waar al plannen zijn voor windmolens of zonneweides. Rob Boerée, voorzitter van Rijnland Energie Coöperatie: “We zijn natuurlijk heel blij dat onze ideeën zijn meegenomen in de conceptplannen. Maar ik maak daar meteen een kanttekening bij: ook als we álle locaties benutten die nu in beeld zijn, halen we de doelen voor duurzame opwek in de regio niet. Er is extra ruimte nodig en om die te vullen is lokaal draagvlak onmisbaar.”

Volgende stap RES

In de RES zet de regio uiteen hoe ze de energiedoelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord wil gaan halen. De concept RES is de eerste stap. De volgende stap wordt de RES 1.0. Daarin zal de inbreng van de afzonderlijke lokale overheden een grotere rol spelen. Rijnland Energie Coöperatie zal ook daar de belangen van omwonenden onder de aandacht brengen.

Meer lezen

Kijk hier voor de publieksversie van de concept Regionale Energie Strategie. Het volledige document en meer informatie over o.a. vervolgstappen staan hier. Het stuk dat Rijnland Energie heeft aangeboden aan de regio [pdf]:

2020 RIJNLAND ENERGIE KANSENINVENTARISATIE RES-REGIO HOLLAND RIJNLAND_definitief15062020