Rijnland Energie: meer bewonerszeggenschap in RES

De afgelopen week ging Rijnland Energiecoöperatie langs bij Liesbeth Spies, voorzitter van de stuurgroep Regionale Energietransitie van Holland Rijnland. Rijnland Energie pleit voor meer zeggenschap van bewoners bij wind- en zonprojecten in de regio en zou graag zien dat de Regionale Energie Strategie daar ruimt voor biedt.

De aanleiding voor het gesprek was de kanseninventarisatie die Rijnland Energie onlangs heeft aangeboden aan de RES-stuurgroep. Daarin staan de locaties in de regio die misschien geschikt zijn voor wind- en zonprojecten. De stuurgroep zal in de voorlopige versie van de RES opnemen dat Rijnland Energie een aanbod heeft gedaan. In een volgende fase kan er gekeken worden om welke locaties het gaat.

Samen naar energieneutraal

Voorzitter van Rijnland Energie Rob Boerée: “We steunen de regionale ambities in de RES: 1 TWh in 2030 en een energieneutrale regio in 2050. Maar we vinden het óók belangrijk dat de omgeving er voordeel van heeft als er nieuwe wind- en zonneparken komen. We willen graag dat de ontwikkeling op zo’n manier gebeurt, dat omwonenden en andere belanghebbenden erover kunnen meebeslissen en straks tevreden zijn over het eindresultaat.” Rijnland Energie streeft naar 50% eigendom voor omwonenden en lokale bedrijven. Daarover wil de coöperatie graag in gesprek met bewoners en gemeenten.

Vervolggesprek in mei

De RES-stuurgroep heeft aan Rijnland Energie gevraagd om met een reactie te komen op de concept-versie van de Regionale Energie Strategie. Die verschijnt in april. Daarna volgt er opnieuw een gesprek om te kijken of er afspraken gemaakt kunnen worden.

Over de RES

Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s. In al die regio’s werken gemeentes, provincies en waterschappen samen met stakeholders aan een Regionale Energie Strategie. Daarin komt te staan hoe de regio duurzame energie gaat opwekken, hoe de warmtetransitie geregeld moet worden en wat er nodig is aan opslag en energie-infrastructuur. Alle plannen samen dragen er aan bij dat Nederland de doelen uit het Klimaatakkoord haalt.