Holland Rijnland heeft een kansenkaart voor de regio gepubliceerd. Hierop staan locaties waar het mogelijk zou zijn om zonne- of windenergie op te wekken. “De kansenkaart getuigt van realisme”, vindt voorzitter van Rijnland Energie Rob Boerée. “De taakstelling die deze regio heeft voor duurzame opwek staat niet ter discussie. Die vertaalt zich in grote aantallen windturbines en hectares zon.”

We ondersteunen de keuze van Holland Rijnland

Vooral langs (spoor)wegen

Holland Rijnland kijkt vooral naar locaties langs of in de buurt van bestaande infrastructuur als (spoor)wegen, iets waar ook Rijnland Energie zich hard voor maakt. Door te kiezen voor dat soort plekken, blijft de overlast voor omwonenden en de druk op natuurgebieden beperkt. “Wij ondersteunen de keuze die Holland Rijnland hier maakt”, aldus Boerée.

50% lokaal eigendom

Het streefcijfer van 50% lokaal eigendom komt bijna in alle RES-plannen voor. De Participatiecoalitie, een samenwerkingsverband van onder andere HIER, Energie Samen en de Natuur- en Milieufederaties, wijst erop dat het niet bij goede bedoelingen moet blijven, maar dat het best wat concreter kan.

Eerst in gesprek

Definitieve keuzes zijn nadrukkelijk nog niet gemaakt. Via een enquête en online bijeenkomsten wil RES Holland Rijnland nu eerst in gesprek met bewoners. Lees hier het persbericht en bekijk de Kansenkaart.